เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ขอเชิญร่วมงาน สืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา

เทศบาลตำบลจันจว้า ขอเชิญร่วมงาน "สืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา"

21 พฤศจิกายน 2561

ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนสาธารณะหนองมโนราห์)

 • ชมกิจกรรม                 

                          ภาคกลางวัน

 •  การประกวดแข่งขันปล่อยโคมลอย
 •  การประกวดแข่งขันทำกระทงประดิษฐ์ ของนักเรียนและเยาวชน
 •  การประกวดแข่งขันทำกระทงประดิษฐ์ ประเภทประชาชนทั่วไป
 •  การแสดงและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมอาหารและขนมวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น
 •  การจัดแสดงนิทรรศการ (ประวัติความเป็นมาป๋าเวณียี่เป็งล้านนา และวิถีชีวิตคนจันจว้า)

                          ภาคกลางคืน

 • ชมขบวนแห่กระทงใหญ่แบบล้านนา 23 หมู่บ้าน
 • การประกวดนางนพมาศ
 • รำวงย้อนยุคกลุ่มแม่บ้าน
 • การแข่งขันชกมวยไทย
 • การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา
 • การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง (นางแล7)
 • การแสดงแสง สี เสียงทางน้ำ
 • การจัดแสดงพลุโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
 • การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม อาหารและขนมพื้นบ้าน และการละเล่นต่างๆ มากมาย