เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(ท่อจ่ายน้ำ)แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านแม่คำน้ำลัด ตำบลจันจว้า