เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ (ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านทรายมูล ตำบลจันจว้า เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)