เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า



ย้อนกลับ settings_backup_restore


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(ท่อจ่ายน้ำ)แบบบาดสลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านแม่คำน้ำลัด ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย