เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนบริเวณบ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 ตำบลจันจว้าใต้ - วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1