เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล