เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัด บ้านห้วยน้ำราก หมู่ที่ 5 ถึงวัดป่าหมากหน่อ ตำบลจันจว้า