เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด บ้านต้นยาง หมู่ 7 บริเวณซุ้มประตูวัด ถึงบริเวณที่นานายวิชัย ชุ่มมงคล บริเวณตลาดชุมชน ถึงบ้านนายอาจ จันเป็ง บริเวณสามแยกบ้านนายอิ่น สุวรรณจักร์