เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน มีนาคม 2562 และอาหารเสริม (นม) ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 15 พฤษภาคม 2562)