เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


เทศบาลตำบลจันจว้า จัดให้บริการเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชนถึงหมู่บ้าน รวม 23 หมู่บ้าน