เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอลฟัลส์ติกคอนกรีตสายทาง บ้านห้วยน้ำราก หมู่ที่ 5 ถึงวัดป่าหมากหน่อ