เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


เนื่องจากขณะนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มีแนวโน้มการแพร่กระจายมากขึ้นศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลตำบลจันจว้า ขอแจ้งหยุดให้บริการประชาชนตั้งแต่เสาร์ที่ 21 มี.ค. - 3 เม.ย.2563 จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบทั่วถึงกัน