เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อประปาภายในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า ประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลจันจว้าใต้