เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลจันจว้าจัดให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ให้แก่ประชาชน 23 หมู่บ้าน