เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อประปาภายในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า ประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลจันจว้าใต้ เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย