เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านต้นยาง ม.7 ทางเข้าสู่เวียงหนองหล่ม ถึงบริเวณบ่อขยะหน้าบ้านนายมังกร ทองแสน ถึงสามแยก ตำบลจันจว้า