เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยง จำนวน 5 จุด (หมู่บ้าน) บ้านดง หมู่ที่ 6