เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลตำบลจันจว้า จะดำเนินสำรวจข้อมูล ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พศ.2562 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564