เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ราคากลาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากสามแยกวัดป่าหมากหน่อถึงศาลพ่อบ้าน บ้านห้วยน้ำราก หมู่ที่ 9