เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ประชาสัมพันธ์ กองการประปาเทศบาลตำบลจันจว้า แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาหนองเขียว ชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 64 เวลา 09.00 - 16.30 น.