เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมบ้านใหม่ - บ้านสันนาหนองบัว หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 5-0018 บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลจันจว้า จำนวน 1 สายทาง