เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ จำนวน 1 แห่ง