เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่คำฝั่งหมิ่นเชื่อมบ้านม่วงหมูสี(แท่นทอง) หมู่ที่ 7 ตำบลจันจว้าใต้ เชื่อมบ้านสันธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่คำ จำนวน 1 สายทาง