เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 5-0007 สายทางบ้านห้วยน้ำราก หมู่ที่ 5 ถึงวัดป่าหมากหน่อ ตำบลจันจว้า7