เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับคำร้องขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง