เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ประชาสัมพันธ์ กองการประปาเทศบาลตำบลจันจว้าได้รับการประสานจากไฟฟ้าอำเภอแม่จันจะดำเนินการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า จึงส่งผลต่อการผลิตน้ำประปา.. จึงแจ้ง..หยุดจ่ายน้ำประปาหนองเขียว ชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. ขออภัยในความไม่สะดวก