เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ราคากลาง โครงการชุดครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยง บ้านทรายมูล หมู่ที่ 2 ตำบลจันจว้า จำนวน 5 จุด