เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ขอเลื่อนการประชุมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 *เป็นวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564* ค่ะ