เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


สำนักงานทรัพยากรน้ำ ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ www.onwr.go.th หรือ แสกน QR CODE ตามไฟล์แนบ