เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ในปี 2564 ผู้เสียภาษีต้องชำระไม่เกิน 30 มิ.ย.64 ถ้าเกินกำหนดจะมีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 535-104091-3 ชื่อบัญชี เทศบาลตำบลจันจว้า 
โอนเงินตามจำนวน (ไม่ปัดเศษสตางค์) หลังจากโอนแล้วแจ้งชื่อผู้โอนได้ที่ งานพัฒนารายได้ 053-775123 ต่อ 23
แล้วรอรับใบเสร็จรับเงินที่บ้านได้เลย