เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


กองการประปาเทศบาลตำบลจันจว้า แจ้ง ปิดน้ำ ตั้งแต่วัดป่าสักหลวง ไปจนถึง โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม (เวลา 09.30 น.) เนื่องจากผู้รับเหมาดำเนินการขุดวางท่อประปาแล้วโดนท่อเมนหลักของท่อส่งน้ำ ทำให้ท่อแตก จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำประปาเทศบาล เส้นดังกล่าว ได้ทราบโดยทั่วกัน หากผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยจะรีบเปิดให้บริการน้ำประปาอย่างเร็วที่สุด