เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า พร้อมติดตั้งหลังคา จำนวน 1 คัน