เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลจันจว้า ตรวจพบมีพนักงานดับเพลิงสังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดเชื้อโควิดมีสถานะเป็นผู้ป่วย

ประชาสัมพันธ์ แจ้ง ด้วยเทศบาลตำบลจันจว้า ตรวจพบว่า มี พนักงานดับเพลิง สังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดเชื้อโควิดมีสถานะเป็นผู้ป่วย จำนวน 1 ราย และมีผู้ป่วยโควิด-19 1 รายมาร่วมกิจกรรม/ ประชุม ที่เทศบาล ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อติดต่อ ในวงกว้าง ทีมงานสาธารณสุขฯ จึงได้ประเมินและสอบสวนโรค ในเบื้องต้น ได้กำหนดให้พนักงานปฏิบัติงานป้องกันฯ ทั้งหมดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง และดำเนินการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กำหนด จึงจำเป็นต้องยุติภารกิจของงานป้องกันฯไว้ทั้งหมด(ตัดต้นไม้ เติมน้ำ ช่วยเหลือกรณีอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ) ส่วนกรณีเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ หน่วยงานได้ประสานขอความอนุเคราะห์อปท. ข้างเคียง(อบต.ป่าสัก อำเภอเชียงแสน, อบต.จอมสวรรค์, ทต.ท่าข้าวเปลือก)ช่วยดำเนินการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 
ด้วยความห่วงใย ร่วมสู้ภัยโควิด -19 โดยนายทนงศักดิ์ ทองแสน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า
ติดต่อ 053-775199