เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ประชาสัมพันธ์ กองการประปาเทศบาลตำบลจันจว้า แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปา ตั้งแต่เวลา 15.00 น.

(20/9/64)ประชาสัมพันธ์ กองการประปาเทศบาลตำบลจันจว้า แจ้ง...หยุดจ่ายน้ำประปา ตั้งแต่เส้นทางปากทางเข้าโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ไปจนถึง หน้าโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม เนื่องจากผู้รับเหมาจะดำเนินการวางท่อประปา ่จึงส่งผลให้ต้อง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้