เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ประชาสัมพันธ์ หยุดรับบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์ แจ้ง ...เทศบาลตำบลจันจว้า หยุดรับบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เทศบาลตำบลจันจว้า ขอขอบคุณทุกความช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19) ในเขตพื้นที่ มา ณ โอกาสนี้