เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง