เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีฮ้องขวัญควาย

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ปางควายห้วยน้ำราก