เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ประชาสัมพันธ์ รับ ตากล้องจิตอาสา ร่วมถ่ายภาพกิจกรรมตามโครงการปั่นจักรยานด้วยใจเที่ยวไปด้วยกันเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 (สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษาเทศบาลตำบลจันจว้า)