เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน //โดยสามารถคลิกเข้าลิ้งค์ที่ส่งมานี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScenCqq7SFYJhhI9yRyF_3DNifvLdMhU7_vnWAMqhLEzHDSaw/viewform

www.อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ.com