เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ประชาสัมพันธ์ แจ้ง ขอหยุดจ่ายน้ำประปาในเวลา 10.50 น

วันนี้(16/9/64 ) ประชาสัมพันธ์ แจ้ง กองการประปาเทศบาลตำบลจันจว้า ขณะนี้ได้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องบริเวณ บ้านป่าสักหลวง ส่งผลให้ ไม่มีกระแสไฟฟ้า ในการผลิตน้ำประปา ดังนั้นกองการประปาจึงขอหยุดจ่ายน้ำประปาในเวลา 10.50 น. เป็นต้นไป จนกว่ากระแสไฟฟ้าจะกลับมาเป็นปกติ
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้