เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแผน/งบประมาณ(ประจำปี)
รายงานผลปฏิบัติงาน 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2561