เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแผน/งบประมาณ(ประจำปี)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563