เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแบบสำรวจความคิดเห็น
live_help อยากให้เทศบาลพัฒนาด้านไหนมากที่สุด
สาธารณูประโภคพื้นฐาน [8 คะแนน ร้อยละ 34.78]
ด้านการท่องเที่ยว [4 คะแนน ร้อยละ 17.39]
การศึกษา [1 คะแนน ร้อยละ 4.35]
อาชีพ รายได้เสริม [3 คะแนน ร้อยละ 13.04]
กิจกรรมนันทนการ [7 คะแนน ร้อยละ 30.43]

คะแนนรวม = 23 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100