เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าสินค้า otop

แหนมหมูวันเพ็ญ

เปิดดู 723

ไม้กวาด

เปิดดู 722

ผ้าทอมือ

เปิดดู 723

แคบหมูบัวตอง

เปิดดู 703