เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าสินค้า otop

แหนมหมูวันเพ็ญ

เปิดดู 512

ไม้กวาด

เปิดดู 517

ผ้าทอมือ

เปิดดู 497

แคบหมูบัวตอง

เปิดดู 500