เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าสินค้า otop

แหนมหมูวันเพ็ญ

เปิดดู 192

ไม้กวาด

เปิดดู 191

ผ้าทอมือ

เปิดดู 185

แคบหมูบัวตอง

เปิดดู 177