เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าสินค้า otop

แหนมหมูวันเพ็ญ

เปิดดู 1,052

ไม้กวาด

เปิดดู 1,026

ผ้าทอมือ

เปิดดู 1,026

แคบหมูบัวตอง

เปิดดู 973