เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าสินค้า otop

แหนมหมูวันเพ็ญ

เปิดดู 144

ไม้กวาด

เปิดดู 141

ผ้าทอมือ

เปิดดู 147

แคบหมูบัวตอง

เปิดดู 145