เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าสินค้า otop

แหนมหมูวันเพ็ญ

เปิดดู 889

ไม้กวาด

เปิดดู 878

ผ้าทอมือ

เปิดดู 878

แคบหมูบัวตอง

เปิดดู 837