เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าสินค้า otop

แหนมหมูวันเพ็ญ

เปิดดู 611

ไม้กวาด

เปิดดู 605

ผ้าทอมือ

เปิดดู 607

แคบหมูบัวตอง

เปิดดู 605