เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าสินค้า otop

แหนมหมูวันเพ็ญ

เปิดดู 788

ไม้กวาด

เปิดดู 775

ผ้าทอมือ

เปิดดู 772

แคบหมูบัวตอง

เปิดดู 746