เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าสินค้า otop

แหนมหมูวันเพ็ญ

เปิดดู 53

ไม้กวาด

เปิดดู 47

ผ้าทอมือ

เปิดดู 54

แคบหมูบัวตอง

เปิดดู 52