เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าสินค้า otop

แหนมหมูวันเพ็ญ

เปิดดู 323

ไม้กวาด

เปิดดู 325

ผ้าทอมือ

เปิดดู 297

แคบหมูบัวตอง

เปิดดู 308