เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าสินค้า otop

แหนมหมูวันเพ็ญ

เปิดดู 455

ไม้กวาด

เปิดดู 454

ผ้าทอมือ

เปิดดู 435

แคบหมูบัวตอง

เปิดดู 443