เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าสินค้า otop

แหนมหมูวันเพ็ญ

เปิดดู 98

ไม้กวาด

เปิดดู 93

ผ้าทอมือ

เปิดดู 100

แคบหมูบัวตอง

เปิดดู 99