เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าสินค้า otop

แหนมหมูวันเพ็ญ

เปิดดู 248

ไม้กวาด

เปิดดู 270

ผ้าทอมือ

เปิดดู 239

แคบหมูบัวตอง

เปิดดู 234