เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้าดำเนินโครงการ ปั่นจักรยานด้วยใจเที่ยวไปด้วยกันเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและวิ่งเพื่อสุขภาพ โดย นายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ประธานเปิดโครงการ นายวันชัย คำลือ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมประกอบด้วยวิ่งมินิมาราธอน และ ปั่นจักรยานรอบเวียงหนองหล่ม (เปิดดู 288)

ภาพกิจกรรม