เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้าโดยนาย บรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ร่วมกับ พันเอก ยุทธชัย จันทรวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 และนายอำเภอแม่จัน ร่วมประชุมหารือแนวทางโครงการขุดลอกหนองมโนราห์และลงพื้นที่ตรวจการขุดลอกหนองเขียวเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในเรื่องน้ำอุปโถคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ให้แก่ประชาชน (เปิดดู 41)

ภาพกิจกรรม