เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้า ร่วมงานประเพณีตานก๋วยสลาก วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว โดย นางสาวละออง ติยะไพรัช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย นายอรัญ จินดาธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างเทศบาล ร่วมงานประเพณีในครั้งนี้ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวภาคเหนือ (เปิดดู 61)

ภาพกิจกรรม