เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ประชาสัมพันธ์เชิญชวน! ร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561ในวันที่ 12 - 13 เมษายน 2561 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(หนองมโนราห์)

กิจกรรม 

  • การประกวดแข่งขันแห่ชุดกลองหลวง
  • การประกวดแข่งขันแห่เสียงกลองยาว
  • การประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุ
  • การประกวดแข่งขันทำอาหารพื้นบ้าน
  • พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ