เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้าดำเนินการจัดพิธีปิดการแข่งขัน"กีฬาจันจว้าคัพ ครั้งที่ 39" ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยนางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน ประธานปิดการแข่งขัน นายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า กล่าวรายงานผลการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน นักกีฬา ตำบลจันจว้าและตำบลจันจว้าใต้ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลจันจว้า (เปิดดู 546)

ภาพกิจกรรม