เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

นายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีสายสัมพันธ์ “เทศบาล 1 เกมส์” ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.บุญชอบ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยางกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/ครู/บุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน/ผู้ปกครองและประชาชนในเขตพื้นที่ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง ตำบลจันจว้า (เปิดดู 296)

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลจันจว้าดำเนินโครงการบวชป่าอนุรักษ์พันธุ์ไม้เวียงหนองหล่มจำนวน 1,000 ต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ต้นไม้ประจำถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ปลัดเทศบาล พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลจันจว้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ พื้นที่เวียงหนองหล่ม